O neurologických chorobách

Zde se můžete dozvět základní informace o nejčastějších neurologických chorobách, o jejich původu, výskytu, klinických projevech, diagnostice, klasifikaci, léčbě a prognóze.

 

Neurologie ( z řeckého νεῦρον, neuron, "nervy" a -λογία, -logie, „-věda) je lékařský obor zabývající se problémy nervové soustavy. Zabývá se diagnostikovou a léčbou všech problému centrální, periferní a autonomní nervové soustavy. Lékař tohoto oboru se nazývá neurolog/neuroložka. Neurologie velmi úzce souvisí s psychiatriíinterním lékařstvím, ale i s pediatríí. Dětská neurologie je, kvůli řešení specifických problémů, samostatným lékařským oborem. Další samostatnou část tvoří neurochirurgie, která řeší neurologické problémy chirurgickou cestou. Mezi nejčastější neurologická onemocnění patří migrénypoškození nervosvalového přenosupostižení CNSepilepsie, kromě těchto a dalších problémů se neurologové zabývají studiem a léčbou onemocnění jako je Parkinsonova chorobaroztroušená sklerózamrtvice, ale i nádory centrálního a periferního nervového systému.

 

 

 

Použitá literatura

SEIDL, Zdeněk – OBENBERGER, Jiří. Neurologie pro studium i praxi. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0623-7

POVÝŠIL, Ctibor – ŠTEINER, Ivo, et al. Speciální patologie. 2.. vydání. Praha : Galén-Karolinum, 2007. ISBN 978-80-7262-494-2

HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-181-1

SAMEŠ, M, et al. Neurochirurgie. 1. vydání. Praha : Jessenius Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-072-0

Headache Classification Subcommitte of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders. Cephalalgia. 2004, vol. 24, no. Supplement 1, s. 24-5, 31-2, ISBN 0333-1024. 

MARKOVÁ, J. Bolest hlavy jako akutní stav v neurologii. Bolest. 2005, roč. 8, no. 1, s. 15-18, ISSN 1212-0634. 

WABERŽINEK, G. Bolesti hlavy. 1. vydání. Praha : Triton, 2000. ISBN 80-7254-158-7

ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2004. 575 s. ISBN 80-7262-260-9

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode