O nás

  

LÉKAŘ:

MUDr. Milan Labonek

  

 

Vzdělání:

2001 - Lékařská fakulta UP Olomouc, všeobecné lékařství

2004 - I. atestace v oboru neurologie - IPVZ Praha

2005 - zahájení postgraduálního doktorského studia na LF UP

2005 - funkční odbornost v elektroenfelaografii (EEG) - ČLS-JEP a Společnost klinické neurofyziologie

2006 - specializovaná způsobilost v oboru neurologie - MZ ČR Praha

2006 - licence ČLK pro výkon soukromé lékařeské praxe a funkce odborného zástupce v oboru neurologie

2009 - II. atestace v oboru neurologie pro EU - IPVZ Praha

2011 - licence ČLK pro výkon funkce primáře a vedoucího lékaře v oboru neurologie

                                                                                                                                                                                                                          

Odborná praxe:                                                                                     

2001 - 2007 - Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc - konziliární a ambulantní lékař, specialista pro záchvatová onemocnění - epilepsie, bolesti hlavy, léčba CMP včetně podávání trombolýzy, popisování EEG, vyšetřování profesionálních řidičů, popisování polysomnografických záznamů ve spolupráci s plicní klinikou, klinické studie u antiepileptik atd.

2008 - 2009 - samostatný neurolog Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc - ambulantní a konziliární lékař

2007 - 2010 - soukromá neurologická ordinace MUDr. M. Zendulkové - Poliklinika u Tržnice - všeobecná neurologie a  specializovaná poradna pro epilepsie

2010 - dosud - elektroencefalografista Nemocnice Prostějov - grafy s aktivacemi, po spánkové deprivaci, vyšetření profesionálních řidičů apod.

2010 - dosud - soukromá neurologická ordinace Neurosalvezza s.r.o.

 

Publikační činnost:

 

M. Labonek, D. Šaňák, R. Herzig, S. Buřval, P. Bachleda, I. Vlachová, P. Hluštík, P. Kaňovský: An uncommon case of spontaneous resolution of mural thrombus causing symptomatic severe stenosis of the extracranial part of the internal carotid artery.

 

MUDr. Milan Labonek, MUDr. Mária Dufincová, doc. MUDr. Ivanka Vlachová, MUDr. David Školoudík, MUDr. Ondřej Kalita, MUDr. Martin Gabryš, MUDr. Jiří Bučil, MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.: Gigantické aneurysma arteria basilaris bez ruptury a jím způsobený locked-in syndrom. Neurol. pro praxi, 2007; 5: xx

 

Labonek M., Neklanová M., Burešová J., Buřval S., Herzig. R., Kaňovský P.: Subkortikální laminární heterotopie mozkové kůry s farmakorezistentní epilepsií – kazuistika a přednáška.

 

MUDr. Milan Labonek: Alkohol a epilepsie – přednáška.

 

 

SESTRA:

Ludmila Labonková


 

Vzdělání:

1974 - Střední zdravotnická škola Olomouc, obor všeobecná sestra

2003 - certifikát práce s laserem ve zdravotnictví

2005 - registrovaná zdravotní sestra

 

Odborná praxe:

1974 - 1976 - II. interní klinika LF UP a FN Olomouc

1976 - 1981 - mateřská dovolená

1981 - 1988 - specializovaná zdravotní sestra Jesle Litovel

1988 - 1995 - soukromá zubní ordinace

1995 - 1996 - odborná pracovnice Centrálního registru onkologických onemocnění Olomouc

1996 - 2010 - soukromá ORL ordinace

2010 - dosud - soukromá neurologická ordinace Neurosalvezza s.r.o.

 

 

 

EEG LABORANTKA:

Kateřina Vašutová


 

Vzdělání:

1995 - Střední zdravotnická škola Hranice, obor všeobecná sestra

2006 - registrovaná zdravotní sestra

2005 - certifikovaný kurz Elektrodiagnostika nervového systému (EEG, EP)

 

 

Odborná praxe:

1995 - 1997 - zdravotní sestra v NZZ Sikony s.r.o.

1997 - 2002 - II. stomatologická klinika FN Olomouc

 

- mateřská dovolená

20 - dosud - Neurologická klinika FN Olomouc - laboratoř EEG

2011 - dosud - soukromá neurologická ordinace Neurosalvezza s.r.o.

 

Kontakt

Neurosalvezza s.r.o. MUDr. Milan Labonek - neurologická ordinace

naklo@email.cz

Neurosalvezza s.r.o.

Ordinace: Dlouhá 521/34
779 00 Olomouc-Lazce

Sídlo firmy: 783 32 Náklo 111

IČ: 286-33-563
IČZ: 89-929-000

731 160 682

Vyhledávání

 


© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode