Domácí provozní řád

 

- Na každé vyšetření v naší ambulanci je třeba se předem řádně objednat (osobně v ordinaci nebo telefonicky (mobil: 731 160 682)).

- K vyšetření v neurologické ambulanci není třeba žádné doporučení ani žádanka. K vyšetření EEG laboratoři je naopak vždy potřeba řádně vyplněná žádanka   a doporučení od ošetřujícího lékaře (např. neurolog, jiný specialista i praktický lékař).

- Objednací doby jsou pouze orientační a nejsou nárokovatelné. Pacient je povinen si zapsat nebo pamatovat termín vyšetření, na požádání je k dispozici  objednací kartička, jinak hrozí ztráta termínu vyšetření bez náhrady.

- V případě hrozícího nebezpečí z prodlení má sestra právo pacienta, který se objednává telefonicky, odeslat k neodkladnému vyšetření na OUP nebo LSPP. Fyzicky přítomný pacient bude posuzován jako vyžadující neodkladnou péči a bude tedy vyšetřen přednostně

- Stupeň naléhavosti případu a pořadí pacientů určuje lékař.

- Pacienti vyžadující  neodkladnou péči mají přednost. (náhlé neurologické potíže - ochrnutí končetin, podezření na cévní mozkovou příhodu, stav po    záchvatu s poruchou vědomí, komplikované migrény apod.) Za akutní stav nelze považovat zhoršení již existujících dlouhodobějších obtíží bez  neurologických komplikací (chronické bolesti páteře) a nelze požadovat ani přednostní vyšetření ze sociálních důvodů (žádosti o invalidní důchody, vyšetření  pro soukromé pojištění). V těchto případech je třeba se primárně obrátit na praktického lékaře a ten v odůvodněných případech rozhodne o nutnosti a naléhavosti neurologického vyšetření. Vyšetření pro státní instituce (OSSZ, PČR, soudy, posudky způsobilosti) probíhají v zákonem stanovených lhůtách.

- Před každou návštěvou je pacient povinen předložit průkaz totožnosti a platný průkaz zdravotního pojištění (bude-li požadovat úhradu poskytnutých  zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění).

- Neklepejte zbytečně na dveře, sestra pravidelně kontroluje čekárnu.

- U žádného zdravotního výkonu a služby není vyžadován informovaný souhlas písemnou formou.

- Všechny poskytované zdravotní služby jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

- Pacientovi, který úmyslně a soustavně nedodržuje léčebný postup nebo přestal poskytovat součinnost, bude ukončeno poskytování zdravotní péče.

- V době nepřítomnosti mimo pracovní dobu zajišťuje nutnou a neodkladnou péči neurologická ambulance OUP FN Olomouc (tel.: 588 44 2651), v pracovních   hodinách zdravotnická zařízení uvedená na vývěsce v čekárně a na našich internetových stránkách.

 

Kontakt

Neurosalvezza s.r.o. MUDr. Milan Labonek - neurologická ordinace

naklo@email.cz

Neurosalvezza s.r.o.

Ordinace: Dlouhá 521/34
779 00 Olomouc-Lazce

Sídlo firmy: 783 32 Náklo 111

IČ: 286-33-563
IČZ: 89-929-000

731 160 682

Vyhledávání

 


© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode